Klauzula informacyjna RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GANESA Agnieszka Pakosz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul.Wzgórze Grota Roweckiego 15, 58-500 Jelenia Góra: NIP 6112536737. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo znami skontaktować mailowo: biuro@vitalnessfood.pl lub pisemnie na adres  Wzgórze Grota Roweckiego 15, 58-500 Jelenia Góra
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  -zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
  – wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży,
  – zaoferowania Pani/Pana naszych produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. (Możemy w oparciu o Pani/Pana dane osobowe ocenić niektóre Pani/Pana cechy, służące do analizy Pani/Pana preferencji, a w oparciu o nie – dostosowywać Pani/Pana profil w celu świadczenia dla Pani/Pana usług.) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia na Pani/Pana żądania realizacji działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:
  – uprzednia zgoda Klienta lub potencjalnego Klienta,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej;
 7. Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  – przenoszenia danych,
  – usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach określonych powyżej w punkcie 3 oraz punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  – okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego obowiązku wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;
  – dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu anulowania zgody na ich przetwarzanie..
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty.

Dobry
Skład

Oszczędzasz
kupując
więcej

Szybka
Dostawa

100%
Satysfakcji

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj najlepsze promocje na swój adres e-mail.

Vitalne Poranki, to strona producenta pyszności pełnych natury- „Vitalness”. Na tej stronie możesz dowiedzieć się wszystkiego na temat naszych produktów, skorzystać z naszych Vitalnych przepisów i być na bieżąco z Vitalnymi ciekawostkami.

Skontaktuj się

Wzgórze Grota Roweckiego 15
58-500 Jelenia Góra

Vitalne Poranki- pyszne musli, granola, najlepsze na śniadanie, bez dodatku cukru, owsiane, jaglane płatki i suszone owoce to porcja witamin i minerałów idealna na zdrowe śniadanie. Nasze zdrowe przekąski: ciastka owsiane, ciastka orkiszowe, ciasta orkiszowe, ciastka brownie, ciastka słodzone miodem zamiast cukru.

Copyright © 2021 Vitalneporanki.pl

Realizacja Investnet
X
Add to cart